Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TFP-Grafika Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie, ul. 750
  Lecia 11, 63-100 Śrem, KRS: 0000086765 NIP: 7772600614, Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN. (dalej także
  jako Spółka). Aktualne dane kontaktowe dostępne na niniejszej stronie internetowej.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji czynności przed zawarciem umowy lub w celu
  wykonania umowy.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest § 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  (RODO).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania
  określonego w pkt. 2 powyżej, tj. do zawarcia umowy i mogą być przechowywane do upływu okresu
  realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy.
 5. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do
  przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych
  dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane
  osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność
  podjęcia czynności w celu zawarcia umowy. Dane osobowe mogły zostać uzyskane od Pani/a Pracodawcy
  w celu realizacji umowy łączącej go ze Spółką.